Sylvia Gorissen

Praktijkeigenaar

Logopedist , OMFT-therapeut

Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de opleiding logopedie van Hogeschool Zuyd in Heerlen.
Sindsdien werk ik als allround-logopedist in een vrijgevestigde praktijk.

Sinds juni 2020 maak ik deel uit van het team van Logocura. Ik vind het fijn om mensen te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling, afgestemd op ieders hulpvraag en persoonlijkheid. Middels bij- en nascholing breid ik mijn kennis en kunde nog steeds uit, om cliënten steeds beter te kunnen helpen. Ook begeleid ik graag stagiaires op hun weg richting het werkveld.

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Afstudeerjaar: 2007

Werkzaam bij Logocura sinds: 2020

Werkdagen:       Dinsdag – Locatie Voerendaal

                           Woensdag – Locatie Voerendaal

                           Donderdag - Locatie Berg en Terblijt

                           Vrijdag – Locatie Hulsberg


Sylvia heeft de volgende bij- en nascholing gevolgd:

Logopedische problematiek bij gebitsafwijkingen en afwijkende mondgewoonten:
- Logopedie en Tandheelkunde – basiscursus OMFT

Lezen/spellen:
- Taal in Blokjes

Spraak/taal kinderen:
- Hodson & Paden; een cyclistische aanpak bij onverstaanbare en slecht verstaanbare kinderen.

Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen. Vervolg:  "dat zeg ik toch" (Workshop)

-Diverse  lezingen/workshops/webinars op het gebied van taal (TOS, meertaligheid), spraak en auditieve vaardigheden

bij Adelante , Kentalis, NVLF

Stem:                                                                                                                                                                                                              

- Estill Voice Training level 1    Therapie bij stemstoornissen

- Larynxmanipulatie

Slikken: 

-MDTP (McNeill Dysphagia Therapy Program)

Kwaliteitskringen:
-
Lid van Kwaliteitskring Diversus

Overigen: 

Competentiegericht begeleiden in de stage

NLP toegepast in de logopedie: kunst om anders de handelen

NLP toegepast in de logopedie: woordmagie en taalpatronen

Doelgericht en SMART

DTL

Contact:  Sylvia@logocura.nl