Praktijk informatie

 

Consulten

Logopedie is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed (CZ en De Friesland  vergoeden DTL  niet, u heeft dus een verwijzing nodig).

  • Verwijzing; DTL ( Directe Toegankelijkheid Logopedie )
  • Verwijzing door arts of specialist
  • Aan huisbehandeling is mogelijk wanneer hiervoor medische indicatie is


Clientervaringsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een clientervaringsonderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA, een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
QDNA nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname is volstrekt vrijwillig.
Wij stellen het ten zeerste op prijs als tijd en moeite neemt om de vragenlijst in te vullen. Wilt u meer weten? Vraag het ons!

Privacy

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Logocura gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten/cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van Logocura zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG). Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.

Klachten of complimenten

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze logopedische hulp. Mocht u echter klachten hebben over het logopedisch onderzoek of over de behandeling, dan vinden we het fijn wanneer u dit eerst met uw behandelend logopedist bespreekt. Zij zal proberen de klacht op te lossen. Lukt dit niet dan kunt u met uw klacht terecht bij Yvonne Jacobs, de praktijkhouder.

Wanneer we de klacht samen niet kunnen oplossen, kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Logocura volgt deze klachtenregeling.In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. U kunt deze ook hier downloaden.

Natuurlijk horen we ook graag wanneer u tevreden bent over onze logopedische hulp. U kunt uw waardering of compliment aangeven bij ZorgkaartNederland.nl. Wij stellen dit zeer op prijs.

Behandelovereenkomst:
Hier kunt u de behandelovereenkomst downloaden
, die in het kader van de WGBO verplicht door de patiënt getekend dient te worden.