Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt door gespecialiseerde logopedisten bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren (musculi) en de invloed hiervan op de larynx. De larynx bestaat uit diverse structuren die onderling aan elkaar vastzitten met ligamenten en spiertjes. Hiernaast hangt de larynx los in de hals en deze wordt enkel op de plek gehouden met spieren aan de benige structuren zoals het borstbeen, de schedel, de onderkaak en de wervels in de nek. Door deze constructie is de spanning van de spieren zeer bepalend voor de stand van de larynx. Een verkeerde spanning (tonus) van de spieren kan leiden tot klachten m.b.t. de beweeglijkheid van de larynx.

Wanneer larynxmanipulatie?

Stemproblemen: Het kan voorkomen dat een stemprobleem ontstaat doordat de beweeglijkheid van de larynx beperkt is door de spierspanning van bepaalde spieren.

Slikproblemen: Bij het slikken moet de larynx soepel kunnen stijgen en dalen. Dit kan worden beperkt door overspanning van bepaalde spieren.

Globusgevoel in de keel: Ofwel een brokgevoel in de keel. Bij KNO-onderzoek wordt er echter niets afwijkends gevonden. Foutieve spanningen van larynxspieren kunnen leiden tot dit brokgevoel. De patiënt is dan geneigd veel te hoesten en schrapen, maar dit zal het probleem waarschijnlijk enkel verergeren.

Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt als eerste de spanningen van de spieren en de beweeglijkheid van de larynx. Indien het duidelijk is of er ergens een probleem bestaat m.b.t. de beweeglijkheid of de spierspanning zal de logopedist de behandeling met de patiënt bespreken. Zo wordt met u samen het behandelplan en duur hiervan besproken. De logopedist zal de structuren manipuleren totdat deze in de normale stand staan. Dit lukt soms de eerste keer, maar meestal moet de patiënt een paar keer terug komen, voordat de normale beweeglijkheid is bereikt. Daarbij krijgt de patiënt oefeningen en adviezen mee, die hij/zij thuis moet doen om de beweeglijkheid te behouden. Ook zal de patiënt een juiste houding moeten aannemen om overbelasting van bepaalde spieren te voorkomen.

Logopediepraktijk Logocura werkt samen met manuele fysiotherapeuten. Soms wordt er dan ook gezamenlijk volgens behandelplan aan verbetering van de spierspanningen gewerkt. Dit gaat natuurlijk altijd na en in overleg met de patiënt.