Larynxmanipulatie

Dit is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt door gespecialiseerde logopedisten bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren (musculi) en de invloed ...

Lees meer

Logopedie & tandheelkunde

Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen bij afwijkend mondgedrag kan dit leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. Wij werken samen met uw tandarts of orthodontist aan verbetering van spraak ...

Lees meer

Parkinson & Parkinsonisme

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent ....

Lees meer

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken spieren die nodig zijn voor de ademing, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende ...

Lees meer

Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval...

Lees meer

Dysfagie

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Een goede samenwerking tussen lippen, tong, kaken, gehemelte en keel is hiervoor noodzakelijk. De mond moet bij eten en drinken ...

Lees meer

Lees- en spellingsproblemen

Wanneer je lees- en spellingsproblemen hebt, gaat lezen, spellen en ook schrijven, gezien je leeftijd en het lees/schrijfonderwijs dat je hebt gehad , veel te moeizaam, terwijl je helemaal niet dom bent. Je intelligentieniveau is zeker gemiddeld...

Lees meer