Lees- en spellingsproblemen en logopedie

Logopedisten helpen kinderen met spraak/taalproblemen om beter te communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat veel van deze kinderen ook moeite hebben met het leren lezen. Het foneembewustzijn (klankbewustzijn) is bij deze kinderen onvoldoende ontwikkeld. Het foneembewustzijn is belangrijk om goed te leren spreken, maar een voorwaarde om te leren lezen. De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn dus het werkterrein van de logopedist. Bij Logocura behandelen we niet alleen kinderen met onvoldoende foneembewustzijn ( leesvoorwaarden), maar adviseren en begeleiden we tevens ouders en leerkrachten.
Wanneer uit onderzoek door een GZ-psychologe ernstige enkelvoudige dyslexie bij uw kind is aangetoond, komt uw kind in aanmerking voor een zogenaamd *DBC. Logopediepraktijk Logocura kan bij een *DBC de dyslexiebehandeling uitvoeren in samenwerking met de GZ-psychologe.

Is er geen sprake van een *DBC, maar heeft uw kind lees- en/of spellingsproblemen dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Wij geven geen bijles, maar bieden uw kind structuur bij spellings- en/of leesproblemen.
U kiest bij ons voor individuele of groepsbegeleiding (max. 3 kinderen). De kosten van de groepsbegeleiding zijn aanzienlijk aantrekkelijker dan de individuele begeleiding.
*DiagnoseBehandelCombinatie

Wat is dyslexie?

Wanneer je dyslexie hebt, gaat lezen, spellen en ook schrijven, gezien je leeftijd en het lees/schrijfonderwijs dat je hebt gehad , veel te moeizaam, terwijl je helemaal niet dom bent. Je intelligentieniveau is zeker gemiddeld. Je kunt dan spreken van dyslexie, als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kun je zowel lees- als spellingsproblemen hebben, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland als volgt omschreven:
"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.
Het Protocol Leesproblemen en dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.  Heeft een kind  na een half jaar leesonderwijs problemen met het onthouden van de geleerde letters, dan is extra ondersteuning wenselijk. De websites www.kwaliteitsinstituut.nl en www.steunpuntdyslexie.nl  geven u meer informatie o.a. vergoeding van begeleiding bij dyslexie.

Logopediepraktijk Logocura is gespecialiseerd in dyslexiebegeleiding.