Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de tarieven en de betalingsvoorwaarden volgens de richtlijnen van de NZa en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Doorgaans gaan de facturen direct naar de verzekering, afhankelijk van uw verzekering. Logopedie zit in het basispakket van iedere verzekering.
Bij verhindering dient u de afspraak minstens 24 uur van te voren af te zeggen, eventueel via de voice mail.

De betalingsvoorwaarden, opgesteld door de NVLF, zijn gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 29-05-2000 en zijn ter inzage in de praktijk.