Prelogopedie & Preverbale logopedie

Eet- en drinkstoornissen bij kinderen

Wat zijn eet- en drinkstoornissen bij kinderen?

Dit zijn problemen in de ontwikkeling van het eten en drinken. Deze kinderen hebben moeite met het leren eten en drinken. Denk hierbij aan problemen bij het drinken uit de borst, problemen bij het drinken  uit de fles, problemen bij het eten van de lepel, problemen bij het drinken uit een beker of kwijlen. Vaak is er een medische of lichamelijke oorzaak voor het feit dat een kind niet goed leert eten of drinken. De baby is bijvoorbeeld te vroeg geboren en heeft nog onvoldoende kracht en uithoudingsvermogen om te zuigen en te slikken. Daarnaast is het mogelijk dat het slikmechanisme is verstoord door beschadiging van mond of keel, of de besturing van het slikken vanuit de hersenen functioneert niet goed. Dit kan het gevolg zijn van hersenletsel opgelopen voor, tijdens of na de geboorte. Soms kan het kind wel slikken, maar wil dat niet, om verschillende redenen.  Kinderen verslikken zich dan regelmatig of spugen veel. Ook kan het voorkomen dat ze snel vermoeid raken tijdens het voeden of kokhalzen. Een arts kan dan besluiten om sondevoeding toe te dienen. Bij sondevoeding wordt de voeding door een slangetje, meestal via de neus, in de maag gebracht. Sondevoeding wordt bij een baby of een jong kind gegeven als het moeite heeft met slikken, niet kan slikken of voedsel weigert zodat het te weinig voeding binnen krijgt of het eten risico’s met zich mee brengt. Gedurende de periode van sondevoeding oefent het kind zijn mond- en tongspieren weinig. Dit is ongunstig voor de ontwikkeling van het zuigen, slikken, afhappen en kauwen. Dat heeft weer een negatieve invloed op de spraakontwikkeling: als de mond- en tongspieren niet goed bewegen tijdens eten en drinken, is er kans op problemen bij de vorming van spraakklanken. Bij het spreken worden immers dezelfde spieren gebruikt als bij eten en drinken. Voor meer informatie over eet- en drinkstoornissen bij kinderen zie: www.umcn.nl/patient/ (klik op ‘patiëntenfolders’, dan ‘overigen’ en tenslotte ‘voedingsproblemen bij kinderen’) of op www.prelogopedie.nl

Wat doet de (pre)logopedist?

In onze praktijk is 1 prelogopedist werkzaam: Loes Meevissen. Zij heeft uitgebreide bij- en nascholing gevolgd op het gebied van jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. De logopedist onderzoekt de totale motoriek en houding waarin het eten en drinken gegeven wordt. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond. Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan, de gevoeligheid in en rond de mond verminderd en de spierspanning bij de mond gereguleerd. Dit heeft onder meer tot doel het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger te laten verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Bovendien heeft het normaliseren van de mondmotoriek positieve gevolgen voor andere bewegingen die met de mond worden gedaan, zoals spreken. Bij sondevoeding zal de logopedist, eventueel in samenwerking met andere disciplines, proberen het kind regelmatig een flesje of lepelvoeding te geven. Op die manier worden de mond- en tongspieren geoefend. De logopedist adviseert ouders en verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden. In samenwerking met de ouders en eventueel andere hulpverleners wordt gezocht naar geschikte hulpmiddelen die het eten en drinken vergemakkelijken, bijvoorbeeld een aangepaste stoel, lepel of beker. Het onderzoek en de behandeling van eet- en drinkstoornissen bij kinderen worden als regel vergoed door vrijwel elke particuliere ziektekostenverzekeraar, mits wordt verwezen door huisarts of medisch specialist.

Loes Meevissen is tevens gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouder en kind in de preverbale fase. Sommige kinderen zijn zich niet voldoende bewust van het feit dat ze een intentie kunnen hebben en dat ze die kunnen uitdrukken. De communicatie met hun omgeving kan daardoor verstoord of vertraagd verlopen.
Loes komt bij u thuis en helpt ouder en kind bij het aanleren van communicatieve functies op een speelse en flexibele manier.