Vera de Haan

Gespecialiseerd neuro-logopedist / Afasietherapeut / ParkinsonNet-therapeut

Sinds 2006 ben ik afgestudeerd als logopedist. Vanaf de start van mijn loopbaan heb ik de kans gegrepen om me te richten op en verder te specialiseren in de kant van de logopedie waar mijn hart ligt: Neurologopedie bij Volwassenen.

In 2013 heb ik de specialisatie opleiding Neurologische taal- en spraakstoornissen (NTSS) in Gent afgrond. Door de jaren heen heb ik ruime werkervaring opgedaan in een intramurale setting (revalidatiecentrum, activiteitencentrum voor mensen met NAH en in het ziekenhuis). Sinds 2019 ben ik aanvullend aan de slag binnen Logocura. Het combineren van het werken in een klinische setting en in de praktijk/huisbezoeken bevalt me uitstekend. Ik haal veel voldoening uit het onderzoeken, behandelen en coachen van mensen (en hun sociale netwerk) met hupvragen op het gebied van communiceren en/of eten en drinken. Hierbij vind ik het zeer belangrijk om holistisch te kijken en oog te hebben voor de persoon achter de logopedische diagnose. Het is super mooi om te zien als mensen, door geloof in hun (herwonnen) mogelijkheden, hun levenskwaliteit zoveel mogelijk kunnen herwinnen door (opnieuw) sociaal te leren participeren!

Samen met mijn collega’s zet ik me graag in om de kwaliteit van het logopedisch handelen binnen Logocura te evalueren en up-to-date te houden. Aan interdisciplinair samenwerken, het bijhouden van ons mooie vak middels het volgen en geven van scholing en (casuïstiek) overleg met vakgenoten draag ik ook graag mijn steentje bij.

Graag tot ziens!

Contact: vera@logocura.nl