Vera de Haan

Logopedist, Afasietherapeut

Ik heb mijn opleiding Logopedie in 2006 afgerond aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen.
Vanaf het begin van mijn loopbaan heb ik de kans gekregen om me te richten op en verder te specialiseren in mijn interessegebied: Neurologopedie bij volwassenen.
Ik ben sinds 2006 als logopedist/afasietherapeut werkzaam voor Adelante Volwassenenrevalidatie in Hoensbroek. Ik werk daar nog steeds met veel gedrevenheid en voldoening binnen een multidisciplinair behandelteam. De volwassenen waar ik mee werk hebben veelal te maken gekregen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en zij en/of hun sociale omgeving ervaart hulpvragen op het gebied van eten/drinken (slikproblematiek) en/of communicatieveranderingen (afasie, spraakapraxie, dysartrie, cognitieve communicatieveranderingen).
In 2013 heb ik mijn specialisatieopleiding Neurologische taal- en spraakstoornissen te Gent afgerond.
Naast mijn werkzaamheden als therapeut, haal ik ook veel voldoening uit het delen en uitwisselen van kennis en ervaring met (toekomstige) collega’s.
Binnen Logocura kijk ik er naar uit om cliënten en hun sociale omgeving (thuis) te coachen om, ondanks beperkingen, zo succesvol mogelijk sociaal te kunnen participeren.
Het is mooi om te zien als mensen door geloof in eigen mogelijkheden hun levenskwaliteit zoveel mogelijk kunnen (her)winnen.
Samen met mijn collega’s zet ik me graag in om de kwaliteit van het neurologopedisch handelen binnen Logocura te waarborgen en up to date te houden. Zo hebben wij regelmatig neurologisch overleg met alle collega's.
Graag tot ziens!