Vakgebieden en behandeling

 

Op deze pagina's vertellen wij u graag wat meer over onze vakgebieden en behandelingen.

Klik in het menu links om een keuze te maken uit de volgende onderwerpen:

Stem

Wanneer u last heeft van uw stem, zal de logopedist eerst inventariseren welke factoren een rol spelen. Meestal is het gewenst om de stem door een KNO-arts te laten bekijken.

Lees meer

Adem

Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt ...

Lees meer

Taal

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ...

Lees meer

Eten & drinken

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Een goede samenwerking tussen lippen, tong, kaken, gehemelte en keel is hiervoor noodzakelijk. De mond moet bij eten en drinken ...

Lees meer

Spraak

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Openmondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn ...

Lees meer

Gehoor

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Openmondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn ...

Lees meer

Lees/spellingsproblemen

Wij geven geen bijles, maar bieden de leerlingen de nodige structuur in lees- en spellingsontwikkeling. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de methode van school. Wij volgen de CED-leerlijn en gebruiken ..

Lees meer

Preverbale logopedie

Wat zijn eet- en drinkstoornissen bij kinderen? Dit zijn problemen in de ontwikkeling van het eten en drinken. Deze kinderen hebben moeite met het leren eten en drinken. Denk hierbij aan problemen bij het ...

Lees meer

Logopedie & tandheelkunde

Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen bij afwijkend mondgedrag kan dit leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. Wij werken samen met uw tandarts of orthodontist aan verbetering van spraak ...

Lees meer