Consulten

Logopedie is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze logopedische hulp. Mocht u echter klachten hebben over het logopedisch onderzoek of over de behandeling, dan vinden we het fijn wanneer u dit eerst met uw behandelend logopedist bespreekt. Zij zal proberen de klacht op te lossen. Lukt dit niet dan kunt u met uw klacht terecht bij Yvonne Jacobs, de praktijkhouder.

Wanneer we de klacht samen niet kunnen oplossen, kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Logocura volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. U kunt deze ook hier downloaden.

Behandelovereenkomst:
Hier kunt u de behandelovereenkomst downloaden
, die in het kader van de WGBO verplicht door de patient getekend dient te worden.